Do czego służą badania ankietowe?

Badania ankietowe to powszechnie stosowana metoda pozyskiwania danych w celu zebrania opinii, preferencji i zachowań ludzi w różnych dziedzinach. Pozwalają na uzyskanie informacji na temat opinii, postaw czy zachowań klientów. Dzięki temu można dostosować oferty poszczególnych firm do potrzeb odbiorców. Istnieje wiele różnych metod zbierania danych ankietowych, z których dwie najpopularniejsze to CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) i CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). Na czym polegają metody zbierania danych, jakie są ich wady i zalety?

Badania ankietowe – co warto o nich wiedzieć?

Wyróżnia się kilka rodzajów badań ankietowych:

  • Badanie opinii – to poznanie opinii badanych na dany temat;
  • Badanie postaw – pokazują przekonania i wartości, które mają wpływ na zachowanie respondentów;
  • Badanie preferencji – określają upodobania badanych w określonym temacie,
  • Badanie satysfakcji – to badanie określa satysfakcje klientów z produktów lub usług.

Wykorzystuje się badania ankietowe online, telefoniczne lub bezpośrednie. Badania ankietowe wykorzystuje się do różnych celów m.in.: do opracowania strategii marketingowych, poprawy jakości produktów, zrozumienia potrzeb klientów, analizy konkurencji, określenia obszarów, które należy poprawić. Po badaniach należy zlecić opracowanie raportu badawczego, który pokaże rozkład odpowiedzi.

Badanie ankietowe CAWI – Computer-Assisted Web Interviewing

CAWI jest metodą, w której ankietowani wypełniają kwestionariusz ankiety online za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego. Badacze tworzą ankietę w formie elektronicznej, a następnie udostępniają ją respondentom poprzez internet. Odpowiedzi są gromadzone automatycznie i mogą być przetwarzane w czasie rzeczywistym. Główne zalety tej metody to:

  • Skalowalność – CAWI umożliwia przeprowadzenie badania na dużą skalę, dociera do dużej liczby respondentów z różnych regionów geograficznych. Internet pozwala dotrzeć do trudno dostępnych grup respondentów.
  • Niska cena – CAWI jest tańsze w porównaniu do innych metod, ponieważ eliminuje koszty związane z drukiem, przesyłkami i telefonicznymi połączeniami.
  • Elastyczność czasowa – respondenci mogą wypełniać ankietę w dogodnym dla siebie czasie, co zwiększa szanse na uzyskanie większej liczby odpowiedzi.

CATI – Computer-Assisted Telephone Interviewing

CATI jest metodą, w której ankietowani udzielają odpowiedzi na pytania ankietowe za pomocą rozmowy telefonicznej z ankieterem. Podczas realizacji badań ankietowych ankieter używa specjalnego oprogramowania komputerowego, które umożliwia przeprowadzenie i rejestrację rozmowy. Zalety CATI to:

  • Kontrola jakości – ankieterzy mogą śledzić proces wypełniania badania marketingowego i zapewniać odpowiednie wsparcie respondentom w razie pytań lub niedomówień. To pozwala na zachowanie wysokiej jakości danych i uniknięcie niejasności.
  • Większa reprezentatywność – CATI umożliwia dotarcie do różnych grup respondentów, również tych, którzy nie mają dostępu do internetu lub wolą tradycyjne metody komunikacji.

Badania ankietowe są ważnym narzędziem w pozyskiwaniu informacji od respondentów w celu zrozumienia ich opinii, preferencji i zachowań. Są różne metody zbierania danych, ważne, aby były dostosowane do celów badawczych, populacji docelowej i dostępnych zasobów. Wybór odpowiedniej metody pomaga w uzyskaniu wiarygodnych i wartościowych wyników w badaniach ankietowych.